Tumblr Mouse Cursors
MUSIC FOREVER
MUSIC FOREVER
Sıradan biriymiş gibi görünen biri. Dost dediğim kişilerin çoğu beni kullanıyor. Aptal bir kalbim var. Bana göre hayatın anlamı onu aramayınca geliyor. Fotoğraflarda tipspz çıkmak benim doğam. Aşırı kıskancımdır. Hayata müzikle tutunuyorum, gerisini sorarak öğrenebilirsin. :)
Home Theme Ask me anything

Beddua etmek istemiy…….AMA ŞİMDİ BAŞKASINI SEVİYOSAN GÖTÜN KOPSUN, ÇIPLAK AYAKLA LEGOYA BAS, KOŞARKEN SIRAYA BACAĞINI ÇARP AMK

(Kaynak: papyonlaringucuadina, rockdinlemeyiseverim-deactivate gönderdi)

cagrikzlpnr:

How I Met Your Mother

(farklibirenk gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter